วิสัยทัศน์

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาให้นักเรียนเป็นคนเก่งบนพื้นฐานของความดี

เสียสละต่อส่วนรวมมีความภาคภูมิใจ ในเกียรติภูมิของความเป็นไทย

มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาไทย

 

 

ข่าวสาร :

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ขอแสดงความยินดีกับ

1. นางสาวสลิล อำพนนวรัตน์ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

2. นายวัชรพงษ์ วงษ์แก้ว ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

3. นางสาวขวัญลดา ศรีจอมขวัญ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

ในการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 15

ณ เมืองควิเบก ประเทศแคนาดา ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561

 

 

 

 

 

 

ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการอบรม “พื้นฐานการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CC และ Adobe Illustrator สำหรับออกแบบสื่อการเรียนการสอน”

>> Adobe Photoshop CC สำหรับออกแบบสื่อการเรียนการสอน

>>> Adobe Photoshop CC การออกแบบ poster สำหรับนำเสนอผลงานวิชาการ

>> Adobe Illustrator สำหรับออกแบบสื่อการเรียนการสอน

 

ภาพบรรยากาศคณะครูและนักเรียน แสดงความยินดีกับนางสาวณัฐณิชา มานะบริบูรณ์ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง และนายกนกพล ไหมอ่อน ตัวแทนประเทศไทย ในการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 14 ณ กรุงเบลเกรด สาธารณรัฐเซอร์เบีย ระหว่างวันที่ 2-8 สิงหาคม พ.ศ. 2560

 

ภาพบรรยากาศคณะครูและนักเรียน แสดงความยินดีกับ นายภูมิธวัช วชิราพรพฤฒ

ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ในการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 13

ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 16-22 สิงหาคม 2559

 

ภาพบรรยากาศคณะครูและนักเรียน แสดงความยินดีกับ นางสาวเมธาวี รัชตวิจิน

ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ในการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 12

ณ เมืองตเวียร์ ประเทศรัสเซีย ระหว่างวันที่ 11-17 สิงหาคม 2558

 

นักเรียนรู้จักหลักปรัชญาของ "เศรษฐกิจพอเพียง" แค่ไหน?

 

 


© copyright 2013 Department of Social Science and Art Design by: styleshout    This template downloaded form free website templates