สื่อการสอน รายวิชา ส30105 อารยธรรมโลก (ม.6)

Instruction Media of World Civilization

ผู้สอน อ.พรรณวิภา ดารามาศ

 

สื่อประกอบการเรียน : บทที่ 2 วิีธีการทางประวัติศาสตร์

 

สื่อประกอบการเรียน : What's your Name "Kunta Kentel"

 

สื่อประกอบการเรียน : ตอนจบการสืบค้นเชื้อสายของ Kunta Kentel ที่แอฟริกา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

© copyright 2013 Department of Social Science and Art Design by: styleshout    This template downloaded form free website templates