สื่อการสอน รายวิชา ศ30103 ทัศนศิลป์

Instruction Media of Visual Art

ผู้สอน อ.มานนท์ ผสมสัตย์

 

สื่อการเรียนเรื่อง : เทคนิคและขั้นตอนการเหลาดินสอ EE

 

 

เพลงประจำวิชาทัศนศิลป์ : Starry Night by Don McLean

 

 

สื่อการเรียนเรื่อง : Basic of Art : Function of Art

 

 

สื่อการเรียนเรื่อง : Element of Art : Line

 

 

สื่อการเรียนเรื่อง : Element of Art : Space

 

 

สื่อการเรียนเรื่อง : Element of Art : Colour

 

 

สื่อการเรียนเรื่อง : Element of Art : Shape Volume and Mass

 

 

สื่อการเรียนเรื่อง : Composition Art : Basic of Composition Art

 

 

สื่อการเรียนเรื่อง : Composition Art : Part 1

 

 

สื่อการเรียนเรื่อง : Composition Art : Part 2

 

 

สื่อการเรียนเรื่อง : Composition Art : Part 3 The Golden Mean

 

 

 

 


 

© copyright 2013 Department of Social Science and Art Design by: styleshout    This template downloaded form free website templates